CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Linking Two Automotive Companies’ Organisational Structures to their Materials Flow Systems

Tomas Engström (Institutionen för logistik och transport) ; Bo Blomquist
(2004)
[Preprint]

International Journal of Industrial ErgonomicsDenna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2017-01-16.
CPL Pubid: 2376

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för logistik och transport (2002-2004)
Sociologiska institutionen (1954-2011)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur