CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dense granular flow in a bubbling fluidized bed as a viscoplastic fluid

Srdjan Sasic (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Klas Jareteg (Institutionen för fysik, Subatomär fysik och plasmafysik (Chalmers)) ; Henrik Ström (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
9th International Conference on Multiphase Flow (ICMF2016) (2016)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2016-06-12.
CPL Pubid: 237593

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)
Institutionen för fysik, Subatomär fysik och plasmafysik (Chalmers)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Energiteknik
Strömningsmekanik
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur