CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the formation of meso-scale structures in dispersed gas-liquid flows

Henrik Ström (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Klas Jareteg (Institutionen för fysik, Subatomär fysik och plasmafysik (Chalmers)) ; Srdjan Sasic (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Christophe Demazière (Institutionen för fysik, Subatomär fysik och plasmafysik (Chalmers))
9th International Conference on Multiphase Flow (ICMF2016) (2016)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2016-06-12.
CPL Pubid: 237590