CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Early primal recovery in Lagrangian dual schemes for nonlinear minimum cost network flows

Michael Patriksson (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; Torbjörn Larsson
(2006)
[Preprint]


Denna post skapades 2007-01-15. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 23758

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Optimeringslära, systemteori

Chalmers infrastruktur