CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Traffic Equilibrium

Michael Patriksson (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; Patrice Marcotte
Handbooks in Operations Research and Management Science (2007)
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-12-01. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 23757

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Optimeringslära, systemteori

Chalmers infrastruktur