CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Physical Computation and Cognitive Science

Gordana Dodig-Crnkovic (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för kognition och kommunikation (Chalmers))
Australasian Journal of Philosophy (0004-8402). Vol. 94 (2016), 2, p. 396-399.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Book review - no abstract.

Nyckelord: PhilosophyDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-06-10. Senast ändrad 2017-02-14.
CPL Pubid: 237569

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för kognition och kommunikation (Chalmers) (2011-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Hållbar utveckling
Data- och informationsvetenskap
Filosofi

Chalmers infrastruktur