CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Physical Computation and Cognitive Science

Gordana Dodig-Crnkovic (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers))
Australasian Journal of Philosophy (0004-8402). Vol. 94 (2016), 2, p. 396-399.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Book review - no abstract.

Nyckelord: PhilosophyDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-06-10. Senast ändrad 2016-11-26.
CPL Pubid: 237569

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)