CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Global optimality conditions for discrete and nonconvex optimization - with applications to Lagrangian heuristics and column generation

Michael Patriksson (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; Torbjörn Larsson
Operations Research Vol. 54 (2006), 3, p. 436--453.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-01. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 23756

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Optimeringslära, systemteori

Chalmers infrastruktur