CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sensitivity analysis of separable traffic equilibria, with application to bilevel optimization in network design

Magnus Josefsson ; Michael Patriksson (Institutionen för matematiska vetenskaper)
Transportation Research Part B: Methodological (0191-2615). Vol. 41 (2007), 1, p. 4--31.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-15. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 23755

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Optimeringslära, systemteori

Chalmers infrastruktur