CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A hybrid branch-and-bound and Benders decomposition algorithm for the network design problem

Saeed Asadi Bagloee ; Majid Sarvi ; Michael Patriksson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering (1467-8667). Vol. e-pub ahead of print (2016),
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-06-09. Senast ändrad 2016-11-02.
CPL Pubid: 237540

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Optimeringslära, systemteori
Transportteknik och logistik

Chalmers infrastruktur