CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

HCCI Operation of a Passenger Car DI Diesel Engine with an Adjustable Valve Train

Arjan Helmantel (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning) ; Ingemar Denbratt (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning)
Presented at SAE 2006 World Congress, Detroit, MI, USA, April 2006 (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: HCCI, Diesel, EGR, Variable Valve Train, Compression Ratio, EmissionsDenna post skapades 2007-01-09.
CPL Pubid: 23754

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning och Flerfasströmning (2005-2006)

Ämnesområden

Farkostteknik
Mekanisk energiteknik
Termisk energiteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Low Emission Concepts for Diesel Engines