CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Universal abelian covers of superisolated singularities

Jan Stevens (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
(2006)
[Preprint]


Denna post skapades 2006-12-01.
CPL Pubid: 23750

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Algebra och geometri

Chalmers infrastruktur