CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

DEVELOPMENT OF SUPERCAPACITOR BASED ON CARBON NANOSTRUCTURES AS ELECTRODE MATERIALS

Amin M Saleem (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Elektronikmaterial och system ) ; Volodymyr Kuzmenko (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Elektronikmaterial och system ) ; Vincent Desmaris ; Peter Enoksson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Elektronikmaterial och system )
Micronano System Workshop MSW 2016, 17-18 May, Lund, Sweden (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2016-06-08.
CPL Pubid: 237469