CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Smart design for MEMS Piezoelectric Harvester

Agin Vyas (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Elektronikmaterial och system ) ; Henrik Staaf (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Elektronikmaterial och system ) ; Peter Enoksson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Elektronikmaterial och system )
Micronano System Workshop MSW 2016, 17-18 May, Lund, Sweden (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2016-06-08.
CPL Pubid: 237468