CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Cellulose Derived Nanomaterials and Their Application in Supercapacitors

Volodymyr Kuzmenko (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Elektronikmaterial och system ) ; Mohammad Mazharul Haque (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Elektronikmaterial och system ) ; Qi Li (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Elektronikmaterial och system ) ; Peter Enoksson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Elektronikmaterial och system )
Micronano System Workshop MSW 2016, 17-18 May, Lund, Sweden (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2016-06-08.
CPL Pubid: 237467