CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Handling environmental values in product assessments: voices from practice

Magnus Bengtsson (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Anne-Marie Tillman (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys)
Progress in Industrial Ecology - An International Journal (1478-8764). Vol. 2 (2005), 2, p. 200-222.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-01. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 23746

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur