CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Organizing activity configurations and resource combinations in the formation of a reverse logistics network

Bente Flygansvaer ; Lars-Erik Gadde (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management ) ; Marianne Jahre
Paper presented at the IMP Symposium, Uppsala, June (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-06-08.
CPL Pubid: 237422