CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Deformations of Lie algebras using σ-derivations

Jonas T. Hartwig (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; Daniel Larsson ; Sergei Silvestrov
Journal of Algebra Vol. 295 (2006), 2, p. 314-361.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-01. Senast ändrad 2007-09-11.
CPL Pubid: 23739

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Algebra och geometri

Chalmers infrastruktur