CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Locally finite simple weight modules over twisted generalized Weyl algebras

Jonas T. Hartwig (Institutionen för matematiska vetenskaper)
Journal of Algebra Vol. 303 (2006), 1, p. 42-76.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: generalized Weyl algebra, weight module, quantized Weyl algebraDenna post skapades 2006-12-01. Senast ändrad 2007-09-11.
CPL Pubid: 23737

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Algebra och geometri

Chalmers infrastruktur