CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Significance of decision-making for LCA methodology

Anne-Marie Tillman (COMESA, Miljösystemanalys)
Environmental Impact Assessment Review Vol. 20 (2000), 1, p. 113-123.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Life Cycle Assessment, Decision-making, LCA methodology, LCA applicationsDenna post skapades 2006-12-01. Senast ändrad 2017-11-20.
CPL Pubid: 23736

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

COMESA, Miljösystemanalys (1900-2004)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur