CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Identification of material hardening parameters by three-point bending of metal sheets

Edin Omerspahic (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Kjell Mattiasson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Bertil Enquist (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
International Journal of Mechanical Sciences Vol. 48 (2006), p. 1525-1532.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Mixed hardening, three-point cycling bending, optimizationDenna post skapades 2006-12-01.
CPL Pubid: 23735

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER

Chalmers infrastruktur