CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Silicon Valley Modellen: Ledarskap & organisation för entreprenörskap & innovation

Annika Steiber ; Sverker Alänge (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation)
Management of Innovation and Technology (2001-208X). Vol. Maj 2016 (2016), 2, p. 3-4.
[Artikel, övrig populärvetenskap]

I samband med Annika Steibers avhandlingsarbete fick vi möjlighet att studera hur Google fungerar från insidan. Vi såg ett företag organiserat för att hela tiden förnya sitt sätt att arbeta och utveckla nya produkter, genom att ge alla medarbetare möjligheter till att förverkliga sina idéer. Googles sätt att organisera och arbeta var i många avseenden radikalt annorlunda från vad vi sett inom många andra företag – samtidigt blev vi medvetna om att åtminstone delar av det unika med Googles arbetssätt också kunde återfinnas i andra bolag i Silicon Valley. I samband med att vi presenterade våra forskningsresultat fick vi både frågor om detta och lyssnade även till en del spännande anekdoter om företag som Facebook och Tesla. Vi bestämde oss därför för att undersöka om modellen som vi identifierat på Google också kunde ha en bredare tillämpning eller om åtminstone vissa karaktäristika kunde vara gemensamma mellan olika nyskapande företag i Silicon Valley. Vi gjorde därför under 2014-2015 en intervjubaserad studie av Apigee, Facebook, LinkedIn, Tesla och Twitter. Den jämförande analysen av Google och dessa fem företag resulterade i en bok, ”The Silicon Valley Model: Management for Entrepreneurship” som publicerades i januari 2016. Vi fann att även om de sex företagen var olika i vissa avseenden så delade de många karaktäristika vilket gjorde att vi kunde mynta begreppet ”Silicon Valley Modellen” för detta sätt att organisera för entreprenörskap och innovation. I texten introducerar vi de komponenter som vi identifierat i Silicon Valley Modellen och diskuterar vad dessa innebär med hjälp av praktiska exempel hämtade från våra sex intervjuföretag i Silicon Valley: Google, Facebook, LinkedIn, Twitter, Apigee och Tesla.

Nyckelord: Innovation, ambidexter, dynamisk förmåga, management modell, Silicon Valley,Denna post skapades 2016-06-06.
CPL Pubid: 237347

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)