CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Actors and interpretations in an environmental controversy: the Swedish debate on sewage sludge use in agriculture

Magnus Bengtsson (COMESA, Byggnadsekonomi) ; Anne-Marie Tillman (COMESA, Miljösystemanalys)
Resources, Conservation and Recycling Vol. 42 (2004), 1, p. 65-82.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Environmental controversy, Sewage sludge, Agriculture, Risks, Scientific information, FramesDenna post skapades 2006-12-11. Senast ändrad 2017-11-20.
CPL Pubid: 23734

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

COMESA, Byggnadsekonomi (1900-2004)
COMESA, Miljösystemanalys (1900-2004)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur