CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Audio-biofeedback improves balance in patients with bilateral vestibular loss.

Marco Dozza (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; Lorenzo Chiari ; Fay B Horak
Archives of physical medicine and rehabilitation (0003-9993). Vol. 86 (2005), 7, p. 1401-3.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

To evaluate the effectiveness of an audio-biofeedback (ABF) system for improving balance in patients with bilateral vestibular loss (BVL).

Nyckelord: Adult, Aged, Biofeedback, Psychology, methods, Female, Humans, Male, Middle Aged, Postural Balance, physiology, Proprioception, physiology, Vestibular Diseases, physiopathology, rehabilitationDenna post skapades 2016-06-05.
CPL Pubid: 237331

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)

Ämnesområden

Annan naturvetenskap
Medicinteknik
Annan medicin och hälsovetenskap

Chalmers infrastruktur