CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Simulating operational alternatives for future cement production

Karin Gäbel (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Anne-Marie Tillman (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys)
Journal of Cleaner Production Vol. 13 (2005), 13-14, p. 1246-1257.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-01. Senast ändrad 2017-11-20.
CPL Pubid: 23733

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur