CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Wastewater treatment companies capacity to influence sources of heavy metals to sewage sludge

L Sörme ; A Lindqvist ; Henriette Söderberg (Sektionen för arkitektur ; Institutionen för byggd miljö och hållbar utveckling)
Environmental Management 31(3), p. 421-428. (2003)
[Artikel, övrig]


Denna post skapades 2007-03-08. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 23732

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)
Institutionen för byggd miljö och hållbar utveckling (2000-2004)

Ämnesområden

Arkitekturteknik

Chalmers infrastruktur