CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kan VA-bolagen åtgärda problemet med tungmetaller i reningsverksslam?

Henriette Söderberg (Sektionen för arkitektur ; Institutionen för byggd miljö och hållbar utveckling) ; A Lindqvist ; L Sörme
Svenskt Vatten 2, p. 26-27.. (2003)
[Artikel, övrig]


Denna post skapades 2007-03-08. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 23731

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)
Institutionen för byggd miljö och hållbar utveckling (2000-2004)

Ämnesområden

Arkitekturteknik

Chalmers infrastruktur