CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Integrated Assessment of Dermal Wetness and Work Method Efficiency in Metal Cutting Work

O. Wassenius ; B. Järvholm ; Tomas Engström (Institutionen för transportteknik) ; D. Jonsson ; L. Lillienberg
(2001)
[Preprint]

Submitted to "Applied Ergonomics" 2001.Denna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 2373

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur