CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Integrated Assessment of Dermal Wetness and Work Method Efficiency in Metal Cutting Work

Ola Wassenius ; Bengt Järvholm ; Tomas Engström (Institutionen för transportteknik) ; Dan Jonsson ; Linnea Lillienberg
(2001)
[Preprint]

Submitted to "Applied Ergonomics" 2001.Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2017-01-16.
CPL Pubid: 2373

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för samhällsmedicin (1991-2005)
Institutionen för transportteknik (1965-2003)
Sociologiska institutionen (1954-2011)
Institutionen för samhällsmedicin, Avdelningen för miljömedicin (1991-2005)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur