CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sums of triangular numbers from the Frobenius determinant

Hjalmar Rosengren (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Advances in Mathematics Vol. 208 (2007), p. 935-961.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-01. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 23729

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur