CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An elementary approach to 6j-symbols (classical, quantum, rational, trigonometric, and elliptic)

Hjalmar Rosengren (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Ramanujan Journal Vol. 13 (2007), p. 133-168.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-01. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 23728

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur