CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

MIKA : methodologies for Integration of Knowledge Areas : The case of Sustainable Urban Water Management,

Henriette Söderberg (Sektionen för arkitektur) ; E Kärrman
(2003)
[Bok, med redaktör]


Denna post skapades 2007-03-08. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 23727

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Arkitekturteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Sektionen för arkitektur 15