CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

New transformations for elliptic hypergeometric series on the root system An

Hjalmar Rosengren (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Ramanujan Journal Vol. 12 (2006), p. 155-166.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-01. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 23726

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur