CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Innovation genom forskning och långsiktig samverkan mellan akademi och näringsliv

– Erfarenheter från fallet SuMo

Anne-Marie Hermansson (Institutionen för biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap ; SuMo Biomaterials) ; Rolf Andersson ; Anette Larsson (Institutionen för kemi och kemiteknik, Farmaceutisk teknologi ; SuMo Biomaterials) ; Claes Ahlneck
Sveriges entreprenöriella ekosystem - Företag, akademi, politik p. 359. (2016)
[Kapitel]

Detta kapitel handlar om forskning och innovation inom ett VINN Excellence Centre1 som heter SuMo Biomaterials.2 Författarna har alla varit verksamma vid centrumet, och kapitlet bygger på våra erfarenheter från det arbetet. Vi lyfter fram faktorer som har betydelse för en framgångsrik, långsiktig samverkan mellan akademi och näringsliv.Inom SuMo möter företag från helt olika verksamhetsområden, men med likartade vetenskapliga frågeställningar, akademin. Forskningen sker i samverkan och har övergripande betydelse för företagens strategiska mål. Med utgångspunkt från en stark vision utvecklas samarbetsformer för näringslivssamverkan och excellensforskning i kluster över disciplingränser. I kapitlet lyfter vi betydelsen av timing, kommunikation, förväntningar och strategiska förändringar i ett långsiktigt perspektiv. SuMo är finansierat gemensamt av Vinnova, näringslivspartners, SP Food and Bioscience och Chalmers. Centrumet startades i mars 2007 och kommer att avslutas under 2016. Utvecklingen är indelad i fyra faser: initiering och uppstart, forskning i världsklass, implementering samt nyttiggörande. Vårt koncept och sätt att arbeta bygger mycket på kommunikation och samarbete inom akademin, mellan akademi och näringsliv – men också mellan olika näringslivspartners.

Nyckelord: innovationer, akademi industrisamarbeteDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-06-02.
CPL Pubid: 237253