CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Foaming of hydroxypropyl methylcellulose

Kristina Karlsson (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Erich Schuster ; Roland Kádár (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Mats Stading (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Mikael Rigdahl (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
Proc Nordic Polymer Days, Helsinki 2016 p. 99. (2016)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-06-02. Senast ändrad 2016-12-20.
CPL Pubid: 237233

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Hållbar utveckling
Textil-, gummi- och polymermaterial
Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik

Chalmers infrastruktur