CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Wet compounding of nanocellulose and amphiphilic copolymer EAA for composite reinforcement

Johannes Thunberg (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Abhijit Venkatesh (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Maria Klingberg (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Tobias Moberg (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Antal Boldizar (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
Proc Nordic Polymer Days, Helsinki 2016 p. 39. (2016)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-06-02.
CPL Pubid: 237230

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Hållbar utveckling
Kompositmaterial och -teknik
Pappers-, massa- och fiberteknik
Textil-, gummi- och polymermaterial

Chalmers infrastruktur