CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An elliptic determinant transformation

Hjalmar Rosengren (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
M. Noumi and K. Takasaki (eds.), Elliptic Integrable Systems p. 241-246. (2005)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-12-01. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 23723

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur