CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Rheological modification of fluid food for patients with dysphagia

Waqas Muhammad Quazi ; Mats Stading (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
Transactions of the Nordic Rheology Society (1601-4057). Vol. 24 (2016), p. 75-76.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-06-02.
CPL Pubid: 237228

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Materialvetenskap
Hållbar utveckling
Textil-, gummi- och polymermaterial
Annan materialteknik
Medicinsk laboratorie- och mätteknik

Chalmers infrastruktur