CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Tailoring polymer nanocomposite microstructure by controlling orientation, dispersion and exfoliation of GnP in LDPE via extrusion flow

Govindan Induchoodan (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Roland Kádár (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
Transactions of the Nordic Rheology Society (1601-4057). Vol. 24 (2016), p. 187-191.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-06-02. Senast ändrad 2017-01-17.
CPL Pubid: 237227