CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Feed compositional effects on rheological and microstructural characteristics of high protein vegetable extrudates

Yogesh Thadavathi (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Sophia Wassen ; Roland Kádár (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
Transactions of the Nordic Rheology Society (1601-4057). Vol. 24 (2016), p. 63-70.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-06-02. Senast ändrad 2017-01-17.
CPL Pubid: 237226

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Textil-, gummi- och polymermaterial
Funktionella material

Chalmers infrastruktur