CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Influence of processing conditions on the linear and nonlinear oscillatory shear, extensional and combined dielectric-rheological properties of poly(ethylene-butyl acrylate)-graphite nanoplatelets-carbon black hybrid nanocomposites

Roland Kádár (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Mahdi Abbasi ; Roxana Figuli ; Ruth Arino (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Mikael Rigdahl (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Manfred Wilhelm
Transactions of the Nordic Rheology Society (1601-4057). Vol. 24 (2016), p. 23-24.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-06-02. Senast ändrad 2016-12-20.
CPL Pubid: 237225

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Hållbar utveckling
Materialteknik
Textil-, gummi- och polymermaterial

Chalmers infrastruktur