CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Rheological properties of aqueous nano-cellulosic dispersions

Tobias Moberg (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Karin Sahlin (Institutionen för kemi och kemiteknik) ; Kun Yuo ; Shiyu Geng ; Gunnar Westman (Institutionen för kemi och kemiteknik, Organisk kemi) ; Qi Zhou ; Kristiina Oksman ; Mikael Rigdahl (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
Transactions of the Nordic Rheology Society (1601-4057). Vol. 24 (2016), p. 127-128.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-06-02. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 237224

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)
Institutionen för kemi och kemiteknik
Institutionen för kemi och kemiteknik, Organisk kemi

Ämnesområden

Materialvetenskap
Hållbar utveckling
Pappers-, massa- och fiberteknik
Textil-, gummi- och polymermaterial

Chalmers infrastruktur