CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Methods for forming limit prediction in ductile metal sheets

Kjell Mattiasson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Mats Sigvant ; Mats Larsson
Proceedings of IDDRG'06, Eds: Santos and Barata da Rocha, Porto, Portugal p. 1-9. (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Sheet metal, Forming limit curve, Strain localization, neckingDenna post skapades 2006-12-01.
CPL Pubid: 23718

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER

Chalmers infrastruktur