CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Convergence to the coalescent with simultaneous multiple mergers.

Serik Sagitov (Institutionen för matematisk statistik)
Journal of Applied Probability Vol. 40 (2003), p. J. Appl. Prob.839-854 .
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-01. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 23716

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematisk statistik (2002-2004)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur