CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The coalescent effective size of age-structured populations.

Serik Sagitov (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; Peter Jagers (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
Annals of Applied Probability Vol. 15 (2005), p. 1778-1797 .
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-01. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 23714

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur