CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Some aspects on material modeling in industrial sheet forming simulations

Kjell Mattiasson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Mats Sigvant
Proceedings of Computational Plasticity VIII, Eds: Owen, Oñate, Suárez, Barcelona, Spain Vol. 1 (2005), p. 279-282.
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Sheet forming, Material modelling, Yield conditionDenna post skapades 2006-12-01.
CPL Pubid: 23712

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER

Chalmers infrastruktur