CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On Warnaar's elliptic matrix inversion and Karlsson-Minton-type elliptic hypergeometric series

Hjalmar Rosengren (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Michael Schlosser
Journal Of Computational and Applied Mathematics Vol. 178 (2005), p. 377-391.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-01. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 23711

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur