CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Computer visualization and participatory ergonomics as methods in workplace design

A. Sundin ; Lars Medbo (Institutionen för transportteknik)
Human Factors and Ergonomics in Manufacturing (1520-6564). Vol. 13 (2003), 1, p. 1-17.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 2371

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur