CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Continuous Hahn functions as Clebsch-Gordan coefficients

Hjalmar Rosengren (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Erik Koelink ; Wolter Groenevelt
M. E. H. Ismail and E. Koelink (eds.), Theory and Applications of Special Functions - A Volume Dedicated to Mizan Rahman p. 221-284. (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-12-01. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 23709

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur