CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Surface Flow Visualization on a Full-Scale Passenger Car with Quantitative Tuft Image Processing

Dirk Wieser ; Sabine Bonitz (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system) ; Christian Nayeri ; Oliver Paschereit ; Alexander Broniewicz ; Lars Larsson (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Marin teknik) ; Lennart Löfdahl (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system)
SAE Technical Paper (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-05-30.
CPL Pubid: 237074

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonsteknik och autonoma system (2010-2017)
Institutionen för sjöfart och marin teknik, Marin teknik (2015-2017)

Ämnesområden

Transport
Teknisk mekanik
Farkostteknik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur