CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Elliptic U(2) quantum group and elliptic hypergeometric series

Hjalmar Rosengren (Institutionen för matematik) ; Erik Koelink ; Yvette van Norden
Communications in Mathematical Physics Vol. 245 (2004), p. 519-537.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-01. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 23707

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (2002-2004)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur