CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Deficits in our comprehension on bioavailability aspects of phytochemicals - a position paper

T. Bohn ; G. McDougall ; Marie Alminger (Institutionen för biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; E. Arrigoni ; A. M. Aura ; A. Cilla ; S. El ; S. Karakaya ; M. Martinez-Cuesta ; C. Santos
Annals of Nutrition and Metabolism (0250-6807). Vol. 67 (2015), p. 129-130.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: food processing, microbiota, mixed diet, transporters, biotransformation, Endocrinology & Metabolism, Nutrition & DieteticsDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-05-27.
CPL Pubid: 237033

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Hälsovetenskaper

Chalmers infrastruktur